Framtidens Service

“Vi startade med ett uppdrag från allmännyttan i Göteborg som handlade om inspektion och kontroll av fibernätet i deras bostadsbestånd. Vi rekryterade 23 långtidsarbetslösa ungdomar som vi snabbutbildade för att säkra teknisk kompetens och hög servicenivå. Modellen med stöd och matchning i Primärs regi har varit lyckosam och vi kan tillsammans med Uppsök utveckla verksamheten ytterligare.”

Johan Svensson, Framtidens Service