En naturlig del av ert CSR

Behöver du nyanställa? Har du sökt men inte hittat den kompetens du behöver? 

Lugn, kompetensen finns! Vi på Uppsök synliggör den för er. Vi tror starkt på att mötet är nyckeln – därför bidrar vi till att företag och arbetssökande möts. Vårt unika arbetssätt ger ditt företag möjligheten att nå ut till unga oupptäckta talanger som står utanför arbetsmarknaden. Vi söker där andra inte söker och det skapar möjligheter för dig att träffa den mest kompetenta kandidaten utan att du behöver lägga ner tid och pengar.

Vi hittar våra kandidater genom att arbeta innovativt och uppsökande. Det gör vi genom våra unika samarbeten tillsammans med olika parter inom den privata såväl som den offentliga sektorn. Vi kan också skräddarsy event som är anpassade efter just ditt företags behov för att på så vis attrahera rätt kompetens till er och nå ut till fler.

Rätt kompetens och ett mervärde

Ditt företag får genom oss hjälp att hitta rätt kompetens genom ett unikt samarbete som skapar ett mervärde för er.
Detta genom att vi har ett mångfaldsperspektiv kopplat till vårt arbete. Utöver att ni får en kompetent medarbetare så bidrar ni till att bekämpa det utanförskap som råder i vårt samhälle. På så vis tar ni ett samhällsansvar.

Gå med i Uppsök idag! Hitta din talang och bli en av de företag som tänker nytt och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Ansökan