Vision & Historia

Vi vill göra skillnad för unga i utanförskap

Många av jobben på arbetsmarknaden är dolda eftersom företag i många fall väljer att rekrytera genom kontakter och nätverk. Detta leder till att unga talanger som saknar nätverk aldrig ges en chans att få dessa jobb. Det förekommer även en del diskriminering på arbetsmarknaden som bland annat är kopplat till etnisk bakgrund, brist på erfarenhet mm.

Uppsök vill vara en dörröppnare ut mot arbetsmarknaden. Vårt mål är att få företag att rekrytera på rätt sätt. Vi vill bidra till attitydförändringar där fler unga med olika bakgrunder och blandade erfarenheter får en chans till arbete. Med andra ord vill vi belysa vikten av att ha mångfald i ett bolag.

Flera hundra anställningar sedan start

Uppsök har sedan starten 2012 drivits i olika former. Sedan sommaren 2014 är vi en ideell förening och finansieras av Svenska PostkodStiftelsen. Verksamhetens unika metod går ut på att utgå från näringslivets och företagens behov, och genom en uppsökande verksamhet hitta rätt kompetens. Genom Uppstart Malmö samt det egna nätverk av arbetsgivare som Uppsök har byggt upp sammanför vi företag och arbetssökanden.

Sedan vi startade 2012 så har drygt 300 unga personer erbjudits anställning genom vårt arbete, på tim- deltid- och heltidsbasis. I dag finns vi i Malmö, Helsingborg och Göteborg. Vi har även ett unikt samarbete med Manpower som är en av regionens största arbetsgivare. Vårt gemensamma arbete går ut på att utbyta jobb och kandidater samt att få fler företag att förstå vikten av att inkludera ung mångfald på arbetsplatsen redan idag.