Artikel om Uppsök i Medianews24

Artikel om Uppsök i Medianews24 som handlar om hur vår verksamhet startades, vår arbetsmetod och vår vision. Nedan följer ett utdrag av artikeln, du kan läsa hela genom att trycka på länken.

Målet är att få fler företag att engagera sig och börja tänka nytt. Uppsök kan erbjuda innovativa lösningar på arbetsgivares behov, och utöver att företagen får en kompetent medarbetare så är Uppsök även duktiga på att synliggöra de företag som vågar tänka nytt och jobba med Uppsök. Många av jobben på arbetsmarknaden är dolda eftersom företag i många fall väljer att rekrytera genom kontakter och nätverk. Jobben och kompetensen finns, Uppsök vill vara en naturlig dörr ut mot arbetsmarknaden.

Hela artikeln